Over Stichting Together Huiswerk

Contactgegevens

Stichting Together Huiswerk
Statutaire zetel: Gemeente Groningen
Essenlande 51, 9751 WB Haren GN

KvK: 78090024
RSIN: 861260715

Telefoonnummer stichting: 0615390195 (Secretaris)
Email: info@togetherhuiswerk.nl

Doelstelling

Stichting Together Huiswerk ondersteunt kinderen in kansarme, cultureel diverse wijken om succesvol te zijn op school en helpt kinderen hun weg te ontwikkelen tussen school en thuis. Dit doen we door het bieden van een veilige plek voor zowel kinderen als ouders, waar duurzame ontmoeting en ondersteunende activiteiten worden aangeboden. Daarbij staan respect voor ieders culturele achtergrond en het betrekken van ouders in het proces centraal. We zijn er (in eerste instantie) voor alle leerlingen uit de wijk Selwerd, Stad Groningen, en omstreken. 

Ons motto is: ‘Samenwerken aan elkaars bloei’.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Together Huiswerk zet de volgende middelen in om de doelstelling te bereiken:

Taalondersteuning

  • Lezen en (taal)spellen
  • Voor kinderen uit groep 3-6 van de basisschool

Huiswerkbegeleiding

  • Een vertrouwde plek om huiswerk te maken en begeleiding te ontvangen
  • Voor kinderen van de basisschool en scholieren van de middelbare school

Bijles

  • Coaching per schoolvak
  • Voor kinderen van de basisschool en scholieren van de middelbare school

Groepscoaching ouders

  • Ouders bekrachtigen in het participeren in de wereld van hun schoolgaande kind(eren).

Bestuur

Voorzitter
Mw. Amarens de Borst

Secretaris
Mw. Judith C. Koopman

Penningmeester
Dhr. Jasper Stevens

jasper_stevens@hotmail.com

Algemeen bestuurslid
Mw. Anke A. de Vries

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend vergoeding voor gemaakte onkosten.

ANBI

Stichting Together Huiswerk is door de Belastingdienst gemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn uw donaties aan Together Huiswerk aftrekbaar van de belasting. RSIN: 861260715

Rekeningnummer: NL10 BUNQ 2044 5879 04

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019 jaarrekening 2019