Ondersteuning bij school

Wij ondersteunen bij het maken van huiswerk of geven bijles. Er is begeleiding door een vrijwilliger/stagiair. Together verwijst ook door naar andere partijen die de gevraagde hulp kan bieden.