Coachgroepen ouders

De coachgroepen bekrachtigen ouders in hun betrokkenheid bij het kind
op school. De ouders worden geholpen om te reflecteren op hun eigen school ervaringen, de ervaringen van hun kinderen, de waarden die hieronder liggen en hoe ze hiermee om willen gaan. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting en delen van persoonlijke dromen en doelen. De ouders worden begeleid door een oudercoach.